Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 1.3.2014, päivitetty 23.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Mickan Trade Oy

Suopursunkatu 6

33710 Tampere

Y-tunnus 1016208-9

 

Mickan Trade Oy / Pyyhekauppa Lina

Aleksanterikatu 28

33100 Tampere

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anne Caglayan, anne.caglayan@lina.fi

 

3. Rekisterin nimi

Mickan Trade Oy:n verkkokaupan (Lina) käyttäjärekisteri

Pyyhekauppa Linan kanta-asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Mickan Trade Oy:n verkkokaupan (Lina) käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Pyyhekauppa Linan rekisteriä käytetään kanta-asiakasohjelmaan liittyneiden asiakkaiden asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenpitoon, jäsenen pistesaldon laskemiseen ja markkinointiin. Rekisterin tietoja voidaan hyödyntää myös tarjousten, etujen, tilaisuuksien tai muiden markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen laissa säädetyissä rajoissa. Rekisteriin kerätään kanta-asiakkaiden ostokäyttäytymistietoja ostopaikka-, loppusumma-, tuoteryhmä-, ja tuotetasolla. Rekisteriin voidaan kerätä myös palautetta kanta-asiakasohjelman kehittämiseksi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Mickan Trade Oy:n verkkokaupassa (Lina) rekisteriin kerättävät perustiedot:

 • etunimi ja sukunimi
 • lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Verkkokaupan suoramarkkinointikielto

 • jos asiakas haluaa suoramarkkinointikiellon, tulee hänen ilmoittaa siitä erikseen rekisterinpitäjälle kirjallisesti postitse tai sähköpostitse

Pyyhekauppa Linan kanta-asiakkaista rekisteriin kerättävät tiedot:

 • etunimi ja sukunimi
 • lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Lisäksi kanta-asiakasrekisteriin kerätään tiedot:

 • tehdyt ostot ostopaikka-, loppusumma-, tuoteryhmä- ja tuotekohtaisesti
 • asiakkaalle kertynyt pistesaldo
 • asiakkaan pistesaldon käyttämistä koskevat tiedot (käyttö-summa ja käytön ajankohta)
 • muut asiakkaan omasta aloitteesta annetut tiedot

Kanta-asiakasrekisterin suoramarkkinointikielto

 • jos asiakas haluaa suoramarkkinointikiellon ei häneltä kerätä lainkaan sähköposti ja-/tai osoitetietoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Mickan Trade Oy:n verkkokauppa (Lina) kerää asiakkaan perustiedot, jotka käyttäjä itse täyttää verkkosivustolle kirjautuessaan.

Pyyhekauppa Lina kerää asiakkaan perustiedot suullisesti ostotapahtuman yhteydessä asiakkaan suostumuksella. Kanta-asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan Pyyhekauppa Linan kassajärjestelmistä,

Tietoja voidaan kerätä myös erilaisten tapahtumien yhteydessä järjestettävistä arvonta- ja kilpailukupongeista.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti tietoja kolmansille osapuolille tai EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa kulloinkin voimassa olevan lain mukaan.

Tietoja voidaan käyttää tai luovuttaa, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta sekä oikeusvaateilta puolustautumista varten.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Mickan Trade Oy:n verkkokaupan (Lina) käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Pyyhekauppa Linan kanta-asiakasrekisterin käyttöoikeus on ainoastaan määrätyillä rekisterinpitäjän lukuun toimivilla työntekijöillä. ATK-pohjainen järjestelmä on suojattu ulkoapäin palomuurisuojauksin ja muin teknisin turvatoimenpitein. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä koskee vaitiolovelvollisuus. Tiedot poistetaan asiakkuuden päättymisen jälkeen.

Henkilötietoja ei säilytetä pääsääntöisesti manuaalisissa rekistereissä. Tapahtumista kerättävät arvonta- ja kilpailukupongit syötetään asiakasrekisteriin ja kupongit hävitetään asianmukaisesti.

 

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa Mickan Trade Oy:n verkkokaupan (Lina) rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuksen voi tehdä ensisijaisesti verkkokaupassa osoitteessa www.lina.fi. Tarkastuspyynnön voi tehdä myös kirjallisesti allekirjoitettuna ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle kirjeitse tai sähköpostitse. Tarkastuspyynnössä on ilmoitettava tiedustelijan henkilöllisyys sekä osoite. Jos asiakas kieltää lähettämästä markkinointiviestintää, asiakkaalle voidaan silti lähettää tietoa koskien asiointeja ja asiakkuutta. Tietojen antaminen voi tietyissä tilanteissa olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa Pyyhekauppa Linan rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle kirjeitse tai sähköpostitse. Tarkastuspyynnössä on ilmoitettava tiedustelijan henkilöllisyys sekä osoite. Jos asiakas kieltää lähettämästä markkinointiviestintää, asiakkaalle voidaan silti lähettää tietoa koskien asiointeja ja asiakkuutta. Tietojen antaminen voi tietyissä tilanteissa olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys.

 

11. Tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä, mikäli tiedon poistamiselle ei ole olemassa laillista estettä. Tiedot poistetaan, kun hänen asiakkuutensa ja siihen liittyvät molemminpuoliset velvoitteet ovat päättyneet.

Kun rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan tai hänellä on kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. Ellei rekisteröity saa selvitettyä asiaansa, hän voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon.